Угода користувача

02.02.2020

Ця Угода Користувача (далі – «Угода») укладається між Користувачем та комунальною установою “Агенція розвитку Мелітополя” Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - КУ АРМ) і регулює використання даного сайту / сервісу (далі – «Сайт»), адміністрування якого здійснюється КУ АРМ.

1. Загальна частина

1. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач автоматично погоджується з умовами даної Угоди та іншими правилами, що передбачені на Сайті.

2. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту – як на незареєстрованних користувачів, так і на зареєстрованих, що мають будь-який обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача та даних авторизації/автентифікації (логін, пароль тощо).

2. Права, обов'язки та відповідальність Користувача і КУ АРМ

1. Повний доступ до Сайту, зокрема, створення електронних петицій, голосування за електронні петиції, підписка на оновлення по електронній петиції, ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).

2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті є наявна інформація, яка порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це КУ АРМ та надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду.

3. Користувачеві заборонено:

• сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;

• вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;

• ображати будь-кого;

• використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;

• зловживати розміщенням не інформативних даних;

• провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки;

• створювати декілька облікових записів та користуватися ними одночасно на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;

• вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

• надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;

• реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;

• розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів, робіт і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать КУ АРМ та/або третім особам;

• розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);

• розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

• використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

• здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

• намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

• розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

4. Відповідальність Користувача:

• Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Сайті.

• Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.

• Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

• Якщо Користувач не доведе зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

• У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, КУ АРМ має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.

• За порушення умов даної Угоди Користувачем, КУ АРМ має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.

5. Відповідальність КУ АРМ:

• КУ АРМ не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

• КУ АРМ не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

• КУ АРМ не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

• КУ АРМ не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3. Конфіденційність

1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно КУ АРМ та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні до якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

4. Інші умови

1. КУ АРМ має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Використовуючи послуги Сайту Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем Сайту.

2. КУ АРМ не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

3. Користувач надає КУ АРМ право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги або інформацію рекламно-тематичного характеру.

4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цієї Угоди або її умов.

5. Сайт надається КУ АРМ "як є". КУ АРМ не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його постійну безперебійну і безпомилкову роботу.

6. КУ АРМ має право на технічне та технологічне оновлення сайту та на проведення відповідних технічних робіт для його підтримки та розвитку.

7. КУ АРМ може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

8. До даної Угоди й відносинам між КУ АРМ і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

Ще за темою статті: