Инвестиционный портал города Мелитополя

Switch to desktop Register Login

Гранти від Міжнародного фонду «Відродження»

Deadline–27 квітня 2016 року.

Програмна ініціатива «Демократична практика» оголошує конкурс «Розвиток місцевої демократії–важлива складова реформи місцевого самоврядування».

Мета конкурсу – посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення та благодійні фонди, які мають: статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії;спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, органами самоорганізації населення (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).

Перевагою будуть користуватися учасники конкурсу, які вже мають досвід успішного виконання у попередні роки проектів із розвитку місцевої демократії за підтримки МФВ.

Проектна пропозиція має передбачати підтримку діяльності регіональних/місцевих Ресурсних центрів із питань розвитку місцевої демократії, на базі яких може здійснюватися наступна діяльність (наведений перелік не є вичерпним):

аналіз стану регламентації та розвитку форм місцевої демократії в межах обраної для діяльності Ресурсного центру території, в тому числі в контексті проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування, з метою виявлення прогалин у нормативній регламентації місцевої демократії;розробка, публічне обговорення та лобіювання проектів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення/створення умов для розвитку та реалізації форм місцевої демократії (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо);надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам

громадянського   суспільства   правової   допомоги,   консультативних,   інформаційних,

методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених

законодавством України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, в т.ч. при взаємодії   із   органами   місцевого   самоврядування   та   їх   посадовими   особами,

правоохоронними органами, судовими органами тощо; допомога із самоорганізацією та залученням до активного громадського життя внутрішньо переміщених осіб відповідних територіальних громад; навчання членів територіальних громад використанню інструментів місцевої демократії (зокрема, щодо відстоювання прав на їх застосування), громадського контролю і т.д.;сприяння розвитку ОСНів та місцевих ініціатив, особливо на рівні сіл/селищ у контексті проведення адміністративно-територіальної реформи та практичної реалізації положень Закону України «Про добровільне об’є

днання територіальних громад», зокрема у населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування;розвиток/запровадження системи інформування, комунікації та поширення кращого досвіду (історій успіху) серед місцевих громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Загальний бюджет конкурсу–3000000 гривень.

Максимальний розмір гранту–380 000 гривень(оптимальний бюджет проекту 280000 –

330 000 гривень).

Проектні пропозиції з додатками слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом «Електронний конкурс» (тут розміщено й апликаційну форму).

Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або  .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.