Довгостроковий кредитний рейтинг

07.02.2020

Довгостроковий кредитний рейтинг міста Мелітополя на рівні uaВВВ підтвердило незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг». Прогноз рейтингу – стабільний.

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2015-2017 рр., даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

- збереження позитивної динаміки зростання доходної частини бюджету міста без урахування трансфертів протягом 2015-2018 рр., в тому числі в результаті позитивного впливу бюджетної та податкової реформ;

- диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності та помірний рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;

- відсутність прямого та гарантованого боргу міської ради станом на 01.01.2019 та помірний рівень запланованого зростання боргового навантаження бюджету міста.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

- нижчий за середній по країні рівень середньомісячної заробітної плати (на 25,3% у 2018 році) за умов залежності доходної частини бюджету міста від надходжень податку з доходів фізичних осіб (питома вага цього джерела в доходах загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів становила 55%);

- висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;

- вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисока ділова активність в окремих секторах економіки, що негативно впливає на потенціал зростання й платоспроможність економічних суб'єктів.